Vlastníme PRRS PROSTÝ

Stáj pro dojnice a technologie do ŽV

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem jsou investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Popis projektu

Projekt stavby stáje pro dojnice a pořízení přípojného míchacího krmného vozu a samojízdné řezačky píce.

Náplň projektu

Hlavní náplní projektu je nová výstavba stáje pro 567 dojnic včetně stájové technologie a technologie odklizu kejdy ve stáji, jejíž součástí jsou shrnovací lopaty.

Stáj bude po investici sloužit výhradně k chovu dojnic, a to v souladu s požadavky platné legislativy, kladenými na stájové prostředí zvířat dle zásad a pravidel správné zemědělské praxe. Vyvolanou investicí je i zajištění dostatečných kapacit krmivářských mechanizačních prostředků tj.míchacího krmného vozu. Náplní projektu je dále pořízení samojízdné řezačky píce určené k zajištění objemných krmiv pro novou stáj s dojnicemi.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je nová stáj pro 567 UM dojnic včetně stájové technologie a technologie odklizu kejdy ve stáji, jejíž součástí jsou shrnovací lopaty.

Přínos projektu

Přínosem této části projektu je zlepšení životních podmínek zvířat chovaných ve stáji. Dále zvýšení produkce a ekonomické efektivnosti výroby mléka. Výsledkem projektu je

pořízení přípojného míchacího krmného vozu.

Přínos projektu

Přínosem této části projektu je snížení pracovních nákladů při krmení krav a tím vyšší nákladová rentabilita v produkci mléka. Výsledkem projektu je pořízení samojízdné sklízecí řezačky píce o výkonu nad 550 kW.

Přínos projektu

Přínosem této části projektu je zvýšení výkonu sklizňových kapacit určených k zajištění výroby objemných krmiv pro zvířata v nové stáji pro dojnice.

Udržitelný rozvoj

Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí.

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí

Dojde k cílenému zlepšení životních podmínek chovaných dojnic, zlepší se vzhled objektu, dojde k čistší manipulaci s vedlejšími produkty chovu (kejda) vně stáje. Nové technologie ve stáji jsou zaměřeny na snížení amoniaku – drážkovaná podlaha s odvodem moči, shrnovací lopaty. Nové stroje a pohony technologií mají energetické jednotky úspornější a šetří se tak přírodní zdroje energie.

Místo realizace projektu

Areál ŽV Prusinky, katastrální území Napajedla.

Původní objekt seníku na pozemku parcelní číslo st. 2320, přístavba stáje na pozemku parcelní číslo 2533/13

KANCISALAS 2022 | ISK SLAŠ U VELEHRADU | 572 571 222LEMKAO | JiPyCZ