Vlastníme PRRS PROSTÝ
Dotace na welfare z národních zdrojů (PDF)

Inseminační stanice kanců

Pozvánka na seminář

Kančí Salaš

Inseminační stanice kanců Salaš leží v podhůří chřibských lesů, nedaleko památného Velehradu. Nejstarší částí objektu, ve kterém se nachází nynější inseminační stanice kanců, byly postaveny mezi světovými válkami. Podruhé světové válce zde byly ustájeni koně Stáních lesů. Po menších úpravách v rode 1952 se objekt používal jako býčí stanice, později zde byla karanténa pro hospodářská zvířata z dovozu Státního plemenářského podniku Tlumačov.

Přeměna na inseminační stanici kanců se datuje od roku 1971, kdy byly nainstalovány plechové kotce pro kance a v prosinci tohoto roku byly přivezeni a ustájeni první tři plemeníci.

První inseminační dávky pro zemědělské podniky byly vyexpedovány ze Salaše v lednu 1972.

V polovině tohoto roku již bylo na stanici ustájeno 20 kanců. V roce 1973 byla provedena kompletní rekonstrukce stájí a laboratoře, kapacita se rozšířila na 58 ustajovacích míst. Bylo dokončeno oddělení pro získávání spermatu - umývací boxy, čekací kotce a kotce pro odběr. V roce 1984 byla přistavěna místnost s vysokozdvižnou klecí pro snadné ošetřování končetin a jiné veterinární zákroky.

Stanice zjišťovala požadavek na insteminační dávky převážně kanci plemene BU, L, BL, H a D, později kanci vznikajících syntetických linií. Kvalitní plemeníci pro šlechtitelské chovy byli dovezeni ze Švédska.

V roce 2000 začal pronájem ISK Dolní Moštěnice v okrese Hodonín, stanice produkovala inseminiační dávky pro okres Hodonín a chovy na severní Moravě, užitkové chovy byly zaměřeny především na kance linie 68, (hampshire x pietrain). V roce 2001 bylo pprodáno nejvíce inseminačních dávek.

S poklesem ceny jatečních prasat se siturace v mnoha chovech změnila, stavy prasnic poklesly a tím se snížila i produkce inseminačních dávek. Výroba se soustředila opět pouze na inseminační stanici na Salaši.

PRRS prostý

Prioritou Salaše je zdraví kanců a kvalita inseminačních dávek

V roce 2008 byl stanici přidělen statut: PRRS prostý. Kanci jsou nakupování výhradně ve zdravých chovech, kde nikdy nebyl záchyt pozitivy a důsledně karanténovaní v izolační stáji ve Starém Městě u Uh. Hradiště. V této stáji jsou prováděny serologické a virologické zkoušky na PRRS, teprve po absolvování všech vyšetření s negativním výsledkem je kanec přesunut z izolační stáje na Salaš.

Stanice produkuje inseminační dávky pro šlechtitelksou, rozmnožovací i užitkovou sféru. Je zde ustájeno 62 kanců, celkem je zastoupeno devět plemen a syntetických populací.

Pro potřebu ŠCH a RCH máme čistokrevné samce plemen ČBU, ČL, BO, D, Pn a jako jedni z mála i Přeštické černostrakaté, o které je trvale zájem. U kanců mateřských plemen (BU, L) rozhoduje plodnost, upřednostňujeme nákup kanců ze SPL. U plemene landras požadujeme nejméně 15 struků - tzn, že na jedné straně musí mít 8 struků. U otcovských požadujeme dobrou růstovou schopnost, vysoký přírůstek od narození i v testu, u kombinací do "C" pozice s podílem pietraina požadujeme podíl LM 66% a více.

Vzhledem k širokému plemennému zastoupení umožníme našim odběratelům vyzkoušet a najít optimální kombinaci, která bude jejich podmínkám nejlépe vyhovovat.

KANCISALAS 2024 | ISK SLAŠ U VELEHRADU | 572 571 222LEMKAO | JiPyCZ