Vlastníme PRRS PROSTÝ

Post cervikální inseminace prasnic

Ke stažení v PDF: Post cervikální inseminace prasnic Teploty-insemdavky

Post cervikální umělá inseminace prasnic (PC-AI) je inseminace se zavedením spermatu za děložní čípek, přímo do dělohy. Do děložního čípku se jako první zavede běžný AI katetr, který funguje jako vodítko pro tenčí kanylu, která se protlačí přes katetr do děložního čípku.

K této kanyle je připojena zkumavka spermatu, která má menší objem, než je obvyklé a sperma se uloží do dělohy. Celý tento postup obvykle trvá kratší dobu než u běžné AI.

PC Blue/Clear katetr

(PC = post cervikální, za krček děložní) je vhodný pro intrauterinní inseminaci prasnic. Pro intrauterinní inseminaci prasniček je vyvinutý PC Gilt, který má menší olivku. Za účelem intrauterinní inseminace je vnitřní PC kanyla zasunuta skrz krček děložní až do těla dělohy. Použití jednotlivých typů PC zavaděčů (Blue, Clear či Gilt) zajišťuje, že se všechno semeno dostane dělohy a je tím usnadněn transport děložními rohy až do vejcovodů.

Postup intrauterinní inseminace

Detekce říje a intrauterinní inseminace (IUI) může být prováděna v časově oddělených úsecích. Jakmile je zjištěna říje, IUI lze provádět i bez přítomnosti kance – prubíře. Načasování inseminace je stejné, jako u běžné inseminace.

 1. Očistěte vulvu prasnice čistou papírovou utěrkou
 2. Zasuňte PC (Blue, Clear, či Gilt) spolu s ochranným obalem 5 až 10 cm do pochvy prasnice
 3. Poté zasuňte hlouběji vnější katetr (skrz ochranný obal)
 4. Špička vnitřní PC kanyly musí zůstat uvnitř vnějšího katetru
 5. Nyní zatlačte a zafixujte pěnovou olivku vnějšího katetru do krčku děložního
 6. Vyčkejte cca 2 minuty. Čím delší přestávku uděláte, tím lépe se krček děložní uvolní a vnitřní kanylu půjde snadněji zasunout
 7. Poté s lehkým tlakem začněte tlačit vnitřní kanylu skrz krček děložní až do těla dělohy. Můžete usnadnit proces lehkým tahem pěnové olivky a lehkou rotací vnitřní kanyly
 8. Pohybujte PC kanylou skrz krček děložní do momentu, kdy lze snadno prostoupit kanylou hlouběji do prasnice. Poté znovu ucítíte lehký odpor. V tento moment by měla být kanyla zavedena cca 8-14 cm do těla dělohy
 9. Nyní nasaďte na kanylu inseminační dávku
 10. Dávku inseminujte lehkým tlakem na obal

Jakmile máte dobře umístěnou PC kanylu (vnitřní) do dělohy, lehce tlačte na obal inseminační dávky. Běžně trvá deponace dávky několik sekund. Inseminační dávka by měla volně vytékat do těla dělohy. Pokud je nutné zvýšit tlak, lehce pohybujte vnitřní kanylou. Jak katetr, tak kanyla mohou být vytaženy bezprostředně po inseminaci. Nejprve vytáhněte vnitřní kanylu, poté vnější katetr.

Tipy a doporučení

Přítomnost kance v průběhu inseminace není doporučena. Stimulace prasnice kancem způso- buje kontrakce děložního svalstva, které znesnad- ňuje zavedení vnitřní kanyly. Proto je lepší provést detekci říje a inseminaci v časově oddělených úsecích, nikoliv naráz.

Prasničky mohou být většinou inseminovány po třetí říji. Reprodukční orgány a tedy i krček děložní mladých zvířat ještě nebývá plně rozvinut. Pokud nastávají komplikace při inseminaci prasniček PC metodou, raději používejte klasickou inseminaci. Po inseminaci se mohou před prasnice přivést kanci. V tento okamžik jsou takovou stimulací způsobené kontrakce v děloze žádoucí a je usnad- něn transport semene v děloze a vejcovodech. Pro lepší trénink personálu jsou vhodné vypitvané reprodukční orgány prasnic z jatek. Můžete se lépe naučit proces tohoto druhu inseminace, stejně tak i prostup katetru a kanyly krčkem děložním – což in vivo vidět nelze.

Vnitřní kanyla se může při přenosu do stáje vysu- nout z vnějšího katetru. V této pozici není vhodné provádět zasunutí katetru do pochvy, atd. Pokud se stane, že v ochranném obalu dojde k vysunutí vnitřní kanyly z katetru, otočte celou soupravu do vertikální polohy a lehkým klepáním kanylu opět zklepejte do patřičné polohy.

Překlad PC BLUE/CLEAR/GILT Catheter with PC cannula (z originálu – příbalový leták Minitube přeložil ing. Jiří Mareš, Selma a.s. Jihlava)

Výhody

 • Ideální pro post-cervikální oplodnění prasnice: všechny spermie se dostanou do dělohy, a díky kontrakci dělohy se snadněji dostanou do vejcovodů.
 • Plodnost inseminované prasnice tak může být zlepšena, nebo ji lze udržovat se sníženým množstvím spermií.
 • Inseminace s PC kanylou nevyžaduje více času než využití klasických katetrů.
 • Špičky vnějšího katetru PC Blue a PC Clear jsou již namazané inseminačním gelem; každý katetr s vnitřní kanylou je jednotlivě balen v hygienickém pouzdře SafeBlue.
 • Zaoblený, atraumatický (nezpůsobuje poranění) hrot PC kanyly: velmi nízké riziko poranění během průchodu děložním čípkem.
 • Boční otvor: špička kanyly není ucpána děložním hlenem a sperma může volně proudit do dělohy.
 • Materiál vnitřního katetru je optimalizován, aby flexibilně klouzal po tkání k děložnímu čípku. Žádné zadrhávání a narážení do děložní stěny a čípku.
 • Trubicový adaptér zajistí bezpečnou fixaci PC kanyly PC Blue a PC Gilt jsou sterilizovány.
KANCISALAS 2024 | ISK SLAŠ U VELEHRADU | 572 571 222LEMKAO | JiPyCZ