Vlastníme PRRS PROSTÝ

Je potvrzeno, že s využitím programu VIP lze dosáhnout 100% v zabřezávání prasnic!

Co je program VIP?

Program VIP je systém inseminace prasnic pro nejlepší výsledky ve Vašem chovu.

Systém inseminace prasnic, kdy je inseminační dávka pomocí speciálního zavaděče VIP zapravena za děložní krček do děložních rohů. Nazýváme to proto intrauterinní.

Základem je zavaděč VIP s univerzální pěnovou hlavicí a pod ní v trubici zavaděče vloženou membránou s přehybem.

zavaděč
VIP
vždy vylepšuje stávající výsledky klasické inseminace
je nadstavbou pro dosažení nejlepších výsledků, které klasickou inseminací nelze zajistit
je nejvyšší stupeň umělé inseminace prasnic

Jak program VIP funguje?

Doprava spermií do dělohy je řešena unikátním patentovaným systémem, kdy je v trubici zavaděče vložena tenká nespermicidní membrána.

Tato membrána je speciálně přeložena tak, aby byla při tlaku rukou na inseminační dávku protlačena přes záhyby do děložního krčku. Membrána funguje jako potrubí, které dopraví spermie za děložní krček. Za děložním krčkem dojde k rozlití spermíí do děložních rohů.

OBRAZEK - správný postup inseminace

Přínosy programu VIP

 • Konstrukce zavaděče VIP zajišťuje naprosto bezpečný přenos inseminační dávky přímo do dělohy.
  Nehrozí poranění vnitřních pohlavních orgánů, membrána je měkká.
 • Zavaděč VIP je balen individuálně - tím je zaručeno dodržení vysoké úrovně hygieny inseminace.
 • Spermie jsou dopraveny čistou cestou do pohlavních orgánů (přes potrubí membrány).
  Membrána se vysunuje zevnitř ven, takže nemůže dojít k přenosu nečistot z vnějšku.
 • Spermie neprochází imunitní bránou v děložním krčku, nedochází k selekci, k oplodnění se dostávají všechny spermie z aplikované inseminační dávky.
 • Velmi jednoduchá metoda, rychle se ji naučí i nezkušený pracovník (po krátkém odborném zaškolení).

Ekonomické

 • Vysoké procento zabřezávání a vysoké procento oprašených prasnic znamená stabilitu výroby vepřového masa, je důležité i pro maximální využití porodních míst a míst ve výkrmu, což znamená stabilní tržby a tok pněz.
 • Snížení počtu přeběhlých prasnic přináší snížení počtu jalových dní (jeden neproduktivní den prasnice stojí v nákladech 80 Kč).
 • Snížení výkyvů v zabřezávání mezi inseminačními turnusy přináší stabilitu výsledků.

Organizační

 • Inseminační systém se připravuje na specifika farmy.
 • Snižuje se časová náročnost na práce spojené s vlastní inseminací. INseminace u prasnice s dobře vyhledanou říjí trvá cca 1 min.
 • Odpadá manipulace s kancem při vlastní inseminaci.
 • Program VIP není náročný na časový odstup mezi inseminacemi, vzniká zde prostor pro organizační změny.

Proč jsou vždy výsledky lepší s pomocí programu VIP než klasickou metodou inseminace?

 1. Protože spermie z inseminační dávky jsou vpraveny přímo do dělohy prasnice.
  (Při klasické metodě je místem vpravení začátek děložního krčku. V prostoru děložního krčku musí spermie při cestě do dělohy překonat imunitní bariéru vytvořenou organismem prasnice. Zde je velké procento spermií zlikvidováno či poškozeno, je tak značně snížen jejich počet určený k oplození vajíček).
 2. Protože u programu VIP spermie z inseminační dávky neprocháhí imunitní bariérou, k oolodnění vajíček zůstává maximum dobrých spermií.
 3. Protože tím máme k dispozici více kvalitních spermií k oplození vajíček, které zapravujeme hlouběji do pohlavních orgánů, přímo do dělohy.
 4. /roto musí být vyšší procento oplozených prasnic a vyšší počet všech narozených selat s pomocí programu VIP než při použití klasické metody inseminace.
KANCISALAS 2024 | ISK SLAŠ U VELEHRADU | 572 571 222LEMKAO | JiPyCZ